Sökning: "Matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet Matematikdidaktik.

 1. 1. Matematikdidaktik

  Författare :Elisabet Persson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Med uppgift att lära om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Jäder; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematikdidaktik; didactics of mathematics; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erika Boström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 4. 4. Difficult to read or difficult to solve? The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anneli Dyrvold; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactics of mathematics; matematikdidaktik; mathematics education; multisemiotics; task text; difficulty; mathematical reading ability; Mathematics; Matematik; Pedagogik; Education; Linguistics; Lingvistik; word; image; symbol; mathematical notation; cohesion;

  Sammanfattning : When students solve mathematics tasks, the tasks are commonly given as written text, usually consisting of natural language, mathematical notation and different types of images. This is one reason why reading and interpreting such texts are important parts of being mathematically proficient, at least within the school context. LÄS MER

 5. 5. Does language matter? sources of inequivalence and demand of reading ability of mathematics tasks in different languages

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Frithjof Theens; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mathematics tasks; reading; equivalence; DIF; multilingual assessments; PISA; matematikdidaktik; didactics of mathematics; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Practicing mathematics is not possible without the use of language. To communicate mathematical content, not only words in natural language are used but also non-verbal forms of communication such as mathematical symbols, graphs, and diagrams. All these forms of communication can be seen as part of the language used when doing mathematics. LÄS MER