Sökning: "Matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet Matematikdidaktik.

 1. 1. Matematikdidaktik

  Författare :Elisabet Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. When mathematics teachers focus discussions on slope : Swedish upper secondary teachers in a professional development initiative

  Författare :Anna Bengtsson; Constanta Olteanu; Kirsti Hemmi; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher professional development; upper secondary mathematics teachers; collegiality; slope; rate of change; teaching culture; community of practice; learning study; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The shift towards collegiality is a new setting for many teachers. Most teachers work alone, in isolation from their colleagues and collegial collaboration requires organisational structures. LÄS MER

 3. 3. Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer : En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser

  Författare :Per Blomberg; Per Nilsson; Jonas Bergman Ärlebäck; Andreas Ryve; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptual framework; Data; Informal statistical inference; Modelling; Statistical inquiry; Statistics education; Pedometer; Use-Inspired Basic research; Begreppsramverk; Behovsmotiverad grundforskning; Modellering; Mätdata; Informell Statistisk Inferens; Statistisk undersökning; Statistikundervisning; Stegräknare; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. LÄS MER

 4. 4. "Tekniken utan en lärare är ingenting" : En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER

 5. 5. To become, or not to become, a primary school mathematics teacher. : A study of novice teachers’ professional identity development

  Författare :Hanna Palmér; Jeppe Skott; Laura Van Zoest; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Primary school mathematics teacher; Professional identity development; Novice teacher; Ethnographic case study.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis is about the process of becoming, or not becoming, a primary school mathematics teacher. The aim is to understand and describe the professional identity development of novice primary school mathematics teachers from the perspective of the novice teachers themselves. LÄS MER