Sökning: "ATD"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet ATD.

 1. 1. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov : [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching : Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

  Författare :Anna Pansell; Lisa Björklund-Boistrup; Paul Andrews; Uwe Gellert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics teaching; Mathematics teachers; ATD; Co-determination; Praxeology; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Teachers’ mathematics teaching has been studied in many different ways. Such studies not often include more contexts than the teacher’s teaching practice. LÄS MER

 4. 4. Mathematics Communication within the Frame of Supplemental Instruction : Identifying Learning Conditions

  Författare :Annalena Holm; Fysiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ATD: Anthropological Theory of Didactics; upper secondary school; Supplemental instruction; learning conditions; SOLO: Structure of the Observed Learning Outcome; Fysicumarkivet A:2014:Holm;

  Sammanfattning : In the Swedish context teaching at primary and secondary school is combined with collaborative exercises in a variety of subjects. These collaborative moments can be in the form of mini projects that groups of students are supposed to present to the classmates when fulfilled. LÄS MER

 5. 5. Polyglandular Autoimmune (PGA) Syndromes and associations to sarcoidosis

  Författare :Konstantinos I Papadopoulos; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiotensin converting enzyme ACE ; DQB1; DRB1; HLA; H K ATPase; antigliadin; autoantibodies; pernicious anaemia; coeliac disease; sarcoidosis; Hashimoto thyroiditis; Graves disease; autoimmune thyroid disease; Addison s disease; Polyglandular autoimmune PGA syndromes; autoimmunity; ACE gene polymorphism; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Polyglandular Autoimmune (PGA) syndrome type II in idiopathic Addison's disease: In a retrospective study of idiopathic Ad-dison's disease (median age at diagnosis 32.5 years, range 8-62; median observation time 17 years, range 0.5-41), 50% met the criteria for PGA syndrome type II. In PGA syndrome type II, 73% had ATD and 41% had IDDM. LÄS MER