Sökning: "Jan Wyndhamn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jan Wyndhamn.

 1. 1. Tankeform och problemmiljö skolan som kontext för tänkande i elementär matematik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jan Wyndhamn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematikundervisning; Inlärning. Elever; Problemlösning; Matematik; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanfattning av två empiriska studier som analyserar karaktären av kognitiva aktiviteter vid de betingelser för kommunikation som är utmärkande för pedagogiska miljöer. Elever i årskurs 6 har under vanliga matematiklektioner fått lösa vissa räkneuppgifter under olika situationella krav. LÄS MER

 2. 2. Problem-solving revisited : On school mathematics as a situated practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Wyndhamn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-solving; Learning in school; Mathematics learning; Cognition and context; Situated learning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general interest behind the present work is to contribute to an understanding of human cognition in context. More specifically, the empirical research reported focuses on how pupils define and deal with problem-solving in what for them is a regular school situation. LÄS MER