Sökning: "representationer"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet representationer.

 1. 1. Kulturella representationer : En analys av några beskrivningar av samisk kultur under 199-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Mebius; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tal, resonemang och representationer - en interventionsstudie i matematik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Görel Sterner; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematik; intervention; tal; resonemang; representationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representing Future Situations of Service Prototyping in Service Design

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Blomkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; situated cognition; prototyping; representations; tjänstedesign; situerad kognition; prototypande; representationer;

  Sammanfattning : This thesis describes prototyping in service design through the theoretical lens of situated cognition. The research questions are what a service prototype is, what the benefits of service prototyping are, and how prototypes aid in the process of designing services. Four papers are included. LÄS MER

 4. 4. Representationer av psykisk ohälsa Egna erfarenheter och dialogiskt meningsskapande i fokusgruppsamtal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms univeristet

  Författare :Robert Ohlsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogicality; everyday knowledge; focus groups; illness identity; illness narratives; meaning potentials; medicalization; mental illness; psychiatric diagnosis; self-help groups; social representations; sociocultural resources; joint construction of meaning; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore socially shared ideas about mental illness in everyday contexts. Drawing on social representation theory, organizations for users of mental health services and self-help groups are regarded as communities where social knowledge is constructed that makes intersubjective understanding of illness experiences possible. LÄS MER

 5. 5. Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of education and communication

  Författare :Annelie Andersén; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER