Sökning: "arteries"

Visar resultat 1 - 5 av 312 avhandlingar innehållade ordet arteries.

 1. 1. Receptor Upregulation and MAPK Activity in Arteries and Bronchi Following Secondhand Smoke Exposure

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Lei Cao; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary arteries; cerebral arteries; 5-hydroxytryptamine receptor; endothelin receptor; secondhand smoke exposure; bronchi;

  Sammanfattning : Cigarette smoking is a major risk factor for cardiovascular and respiratory diseases. Contractile receptor changes have been observed in several vascular diseases. The intracellular mitogen activated protein kinase (MAPK) signaling pathways are suggested to be associated with receptor upregulation. LÄS MER

 2. 2. 3D Rotational Angiography of Transplanted Renal Arteries A Clinical and Experimental Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi

  Författare :Gaute Hagen; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; Kidney; transplantation; renal angiography; renal arteries; stenosis or obstruction; imaging; three-dimensional; artifacts; Radiologisk forskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning;

  Sammanfattning : Three-dimensional rotational angiography (3D-RA) is an established method within the field of interventional neuroradiology. The method has also a great potential in other areas with a complicated arterial anatomy. LÄS MER

 3. 3. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER

 4. 4. Signal Transduction and Gene Regulation in Cerebral Arteries Following Ischemia

  Detta är en avhandling från Experimental Vascular Research

  Författare :Petter Vikman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Naturvetenskap; Cardiovascular system; stroke; molecular investigation; gene expression; Mitogen Activated Protein Kinases; Natural science; Kardiovaskulära systemet; cerebral arteries;

  Sammanfattning : The thesis consideres the molecular events that take place in the cerebral arteries following a stroke. The degree and temporal course of reperfusion following a stroke is pivotal for the survival of the neuronal tissue in the penumbra. LÄS MER

 5. 5. Vasodilator actions of EDHF and anandamide

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital

  Författare :David Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vanilloid receptors; afferent neurons; anandamide; cannabinoids; potassium channels; hyperpolarization; vasodilation; Vascular endothelium; arteries; airways; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det innersta cellagret i blodkärl (endotelet) kan frisätta både kontraktila (kärlsammandragande) och relaxerande (kärlvidgande) faktorer. När receptorer på endotelet stimuleras med till exempel acetylkolin så frisätts relaxerande faktorer. LÄS MER