Sökning: "class-struggle education"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden class-struggle education.

 1. 1. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 2. 2. Manufacturing Consensus : The Making of the Swedish Reformist Working Class

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny Jansson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade union movement; class formation; labor movement; identity; social democracy; organizational identity; identity entrepreneurs; labor leaders; popular education; LO; ABF; Sigfrid Hansson; Sweden; strategic action;

  Sammanfattning : The 1910s were a precarious time for the labor movement. The Russian Revolution in 1917 sparked a trend towards radicalization among labor organizations and communist organizations spread all over Europe. These organizations challenged existing notions of the “worker,” causing an identity crisis in class organizations. LÄS MER