Sökning: "Per Sundgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Sundgren.

 1. 1. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 2. 2. Development of 1.3-μm GaAs-based vertical-cavity surface-emitting lasers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Petrus Sundgren; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : Long-wavelength vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) are desirable as low-cost sources for optical metropolitan-area and access networks. In the development of 1.3-µm VCSELs, most attention today is given to monolithic GaAs-based solutions, although no established active material exists in this wavelength region. LÄS MER