Sökning: "Popular education"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade orden Popular education.

 1. 1. Translating Popular Education : Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Författare :Pelle Åberg; Anders Uhlin; Ulrika Mörth; Karl Magnus Johansson; Mikko Lagerspetz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. LÄS MER

 2. 2. Folkbildning på export? : sammanhang, förutsättningar, möjligheter

  Författare :Kerstin E. Wallin; Gunnar Sundgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 'Let me through, I'm a Doctor!' : Professional Socialization in the Transition from Education to Work

  Författare :Ola Lindberg; Katarina Weinehall; Andreas Fejes; Madeleine Abrandt Dahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional Socialization; Education-Work Transition; Employability; Medical Education; Higher Education; Professional Education; Professionalism; Practice Theory; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Based on four articles, this compilation thesis analyses the demonstrated com-petence defining a medical doctor, to the extent to which he or she acquires a high status and high level of employability in professional practice. Overall, the thesis aimed to describe and analyse professional socialization during doctors' transition from education to work. LÄS MER

 4. 4. Translating Popular Education : Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Författare :Pelle Åberg; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från någon som vet till andra som inte vet : en studie av Alf Henrikson som folkbildare

  Författare :Jesper Ducander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; popular educator; Alf Henrikson 1905–1995 ; popular lectures; radio; television; popular history; personality formation; Alf Henriksson; folkbildning; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the overarching question is in what way the Swedishauthor Alf Henrikson has acted as a popular educator and if he as such hasbeen a part of a popular educational context. The different popular educationalactivities he associated with could be considered as verification thathe did act as a popular educator. LÄS MER