Sökning: "ultrasound"

Visar resultat 1 - 5 av 438 avhandlingar innehållade ordet ultrasound.

 1. 1. Postpartum Ultrasound

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ajlana Mulic-Lutvica; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Medicine; Postpartum ultrasound; Uterine artery Doppler; Retained placental tissue; Secondary postpartum hemorrhage; Puerperium; Endometritis postpartum; Cesarean section; Medicin;

  Sammanfattning : This study was undertaken to investigate the involutional changes of the uterus and uterine cavity by ultrasound (US), gray-scale and Doppler, after normal delivery, and to compare with the corresponding findings from women with puerperal complications, particularly retained placental tissue (RPT). The overall design was exploratory and prospective, with the use of descriptive statistics for analysis. LÄS MER

 2. 2. Ultrasound as predictor of perinatal outcome

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Gisela Ghosh; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Doppler; Ultrasound; fetus; amniotic fluid index; nuchal cord; uterine artery; umbilical vein; fetal growth restriction; umbilical artery; pulsation; pregnancy;

  Sammanfattning : The aim of the work described in this thesis was to evaluate the value of ultrasound examinations of the amniotic fluid, umbilical cord and blood flow velocity waveform of the fetal and placental vessels as predictors of the perinatal outcome. In the first study, the amniotic fluid index (AFI) measured on admission to the labour ward was evaluated in low-risk pregnancies. LÄS MER

 3. 3. Ultrasound in the management of women with post-menopausal bleeding

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Elisabeth Epstein; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; observer variation; reproducibility; vascularity index; power Doppler; hydrosonography; biopsy; ultrasound; post-menopausal bleeding; malignancy; Endometrium; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ultraljudets roll vid utredning av postmenopausalblödning Målsättning Att ta reda på hur ultraljud bäst används vid utredningen postmenopausalblödning för att individualisera och optimera diagnostiken och behandlingen. Värdet av gråskaleultraljud med eller utan koksaltsinfusion (hydrosonografi) och av "Power Doppler"-ultraljud undersöktes med avsikt att ta reda på om ultraljudsfynden kan användas för 1/ att välja den mest tillförlitliga metoden att ta prov från livmoderslemhinnan, och 2/ att skatta risken för livmodercancer. LÄS MER

 4. 4. Polymer-shelled Ultrasound Contrast Agents : Characterization and Application

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dmitry Grishenkov; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ultrasound; contrast agents; microbubbles; polymer; perfusion; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik; TECHNOLOGY Engineering physics Material physics with surface physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Materialfysik med ytfysik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiovascular medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiovaskulär medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiologi;

  Sammanfattning : Ultrasound-based imaging technique is probably the most used approach for rapid investigationand monitoring of anatomical and physiological conditions of internal organs and tissues.Ultrasound-based techniques do not require the use of ionizing radiation making the tests anexceptionally safe and painless. LÄS MER

 5. 5. Ultrasound screening for fetal anomalies

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Annamari Nikkilä; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sexuality; Obstetrik; andrology; congenital malformations; ultrasound; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; gynaecology; Obstetrics; fetal diagnosis;

  Sammanfattning : We studied the prenatal detection rate of various malformations during a study period of 16 years in a population in southern Sweden consisting of 141 240 deliveries. The overall detection rate was 28.4% and the false positive diagnoses were very few. LÄS MER