Sökning: "fathering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet fathering.

 1. 1. Modern men A Norwegian 30-year longitudinal study of intergenerational transmission and social change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Margunn Bjørnholt; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fathering; intergenerational transmission; longitudinal qualitative research; masculinities; men; part-time; social change; work–family; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation addresses men and change, intergenerational transmission, historical change and agency, employing as a case a longitudinal follow-up study over two generations of men, where the fathers participated in an experimental research project, the Work-Sharing Couples Project, which aimed to promote egalitarian work–family adaptations in Norway in the early 1970s. The original project was based on both spouses working part-time and shift parenting. LÄS MER

 2. 2. Bara i Bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Lena Bäckström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vicarious parenting; fathering; mothering; family patterns; family life; Pedagogy and didactics; ställföreträdande föräldraskap; fostran; familjeliv; familjemönster; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att utifrån 11-åriga barns berättelser om sina familjer och hur de själva uppfattar sina familjer och sin fostran beskriva, analysera, förstå och tolka villkoren för denna fostrans- och socialisationsprocess samtidigt som den pågår. Forskningsproblemet kan formuleras: hur och vad uppfattar och berättar barn om sina upplevelser av familjeliv och fostran? I studien används en tematiskt halvstrukturerad intervju med frågor ställda inom tre teman: barnens familjeliv och dagliga liv samt hur barnen såg på framtiden. LÄS MER

 3. 3. Better safe than sorry? Quantitative and qualitative aspects of child-father relationship after parental separation in cases involving intimate partner violence

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Anna Forssell; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intimate partner violence; child abuse; child-father contact; separation; divorce; fathering; childing; care; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The relationship between a child and its parents (caregivers) is essential for the child’s development and well-being. When one of these parents uses violence against the other parent (intimate partner violence, IPV), this will affect the child one way or another: physically, psychologically, cognitively, socially. LÄS MER

 4. 4. När män möts som pappor Fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Tobias Axelsson; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fathering spaces; men as fathers; gender equality; parental leave; parenting support; daddy politics; autonomy; dependence; masculinity politics; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis analyses how fathering is done and how fathers are constructed through the separate organising of men as fathers in meeting places for fathers on parental leave in Sweden. The study is located within the Swedish gender regime, characterised by its dual-earner/dual-carer model, progressive parenthood and daddy politics, and universally-oriented parenting support, making it a relatively gender-equal and father-friendly society. LÄS MER

 5. 5. The meaning of physiotherapy experiences of parents of young adults with impairment

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lilly Ekenberg; Luleå tekniska universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase the understanding of the meaning of physiotherapy when fathering and mothering a child with impairment. The research has been focused on parents’ experiences of their participation in physiotherapy training of their child. LÄS MER