Sökning: "parental leave"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden parental leave.

 1. 1. Studies on the Swedish Parental Insurance

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Anna Amilon; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; economic policy; satisfaction; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; interdependence of preferences; signaling effects; cohabiting mothers; single mothers; parental leave; intra-household sharing; temporary parental leave; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis contains an introductory chapter and three essays, all considering different aspects of the Swedish parental insurance. In the first two essays, different aspects of temporary parental leave (leave from work to take care of a sick child) are investigated, whereas the third essay considers parental leave (leave from work to take care of a new-born child). LÄS MER

 2. 2. Causes and Consequences of Early-life Conditions : Alcohol, Pollution and Parental Leave Policies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Jenny Jans; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air pollution; alcohol availability; parental leave policies; health; educational attainment; earnings; time investments; child outcomes; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: This paper studies the effect of air pollution on infant health in Sweden. Combining register panel data on birth outcomes and family characteristics with pollution data, I estimate the effect of particulate matter (PM10) on several birth outcomes that previously have been shown to be predictive of future outcomes. LÄS MER

 3. 3. Psychological perspectives on parents' division of parental leave

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Lidbeck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parental leave; family life; fathers; mothers; parenting; paternal involvement; parenting stress; Sweden;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen utforskar psykologiska aspekter av föräldrars fördelning av föräldraledigheten. Hur beskriver föräldrar erfarenheter av att dela lika på föräldraledigheten? Hur påverkas föräldrar psykologiskt, i termer av upplevd stress, av hur föräldraledigheten fördelas? I Sverige ger föräldraförsäkringen föräldrar lika rätt att vara hemma med barnet. LÄS MER

 4. 4. Essays on schooling, gender, and parental leave

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Elly-Ann Johansson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schooling; gender; parental leave; mixed-age classes; child care; preschools; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. Essay 1: Mixed-aged classes (MA-classes) are a common phenomenon around the world. In Sweden, these types of classes increased rapidly during the 1980:s and 1990:s, despite the fact that existing empirical support for MA-classes is weak. LÄS MER

 5. 5. Hushållsproduktion och föräldraledighet : Att städa, tvätta och laga mat - med och utan barn

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johanna Forssell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; household production; everyday life; division of labour; parental leave; allocation of time; household work; cleaning; cooking; washing; föräldraledighet; hushållsarbete; familjen; arbetsfördelning; hemmet; vardagslivet; tid; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : When it comes to cleaning, cooking and washing, having a child means that the demand for resources increases for the household to be able to uphold the same standards with the same production methods, as at the time before having a child. At the same time one of the parents will be able to spend more time on household production during parental leave. LÄS MER