Sökning: "Staffan Höjer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Staffan Höjer.

 1. 1. Vilja, kunna, förstå : om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

  Författare :Karin Alexanderson; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Evert Vedung; Staffan Höjer; Staffan Höijer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete : Knowledge, academicalisation and professionalisation in social work

  Författare :Peter Dellgran; Staffan Höjer; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : At the end of the 1970s, social work was established as an academic discipline with research,professorships and PhD programmes. This dissertation consist of a number of studies andarticles on the development and production of academic knowledge and research in Sweden, withspecial attention to implications for the relations between basic education, research andsocial work practice. LÄS MER

 3. 3. Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv

  Författare :Pär Grell; Nader Ahmadi; Björn Blom; Staffan Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational specialization; personal social services; complex needs; client perspective;

  Sammanfattning : Even though recent decades have seen a clear trend towards organizational specialization within Swedish personal social services (PSS), there is a lack of knowledge about the consequences of this, particularly from a client perspective. The aim of this compilation thesis is to describe and analyse the consequences of organizational specialization for clients with complex needs. LÄS MER

 4. 4. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 5. 5. Skilda världar : specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Författare :Marek Perlinski; Björn Blom; Stefan Svallfors; Staffan Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; Social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; socialt arbete; IFO; lientarbete; organisationer; professioner; kunskap; specialisering; interration; holism; genericism; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general objective of this dissertation is to describe and analyse how specialised respective integrated forms of organisation in the Swedish Personal Social Services (PSS) condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The three specific questions are: 1) How are structural conditions for social work with clients created in specialised versus integrated (generic) forms of organising PSS? 2) How do social workers carry out their work with clients in specialised versus integrated (generic) PSS-organisations? 3) How do different organisational models of PSS  influence the results for clients? The research was conducted in three Swedish municipalities with different organisational models within the personal social services: 1) specialised organisation, 2) integrated organisation, and 3) a “combined” organisation with a mix between integration and specialisation. LÄS MER