Sökning: "Karin Kullberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Karin Kullberg.

 1. 1. Socionomkarriärer. Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Karin Kullberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER

 2. 2. Socionomkärrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Karin Kullberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER

 3. 3. Man hittar sin nisch Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Karin Kullberg; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER