Sökning: "token"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet token.

 1. 1. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 2. 2. Incremental scanning and token-based editing

  Författare :Rober Bilos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : A primary goal with this thesis work has been to investigate the consequences of a token-based program representation. Among the results which are presented here are an incremental scanning algorithm together with a token-based syntax sensitive editing approach for program editing. LÄS MER

 3. 3. Studies in Swedish Sign Language : Reference, Real Space Blending, and Interpretation

  Författare :Anna-Lena Nilsson; Brita Bergman; Terry Janzen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Sign Language; INDEX-c; first person pronoun; non-dominant hand; buoys; Real Space blending; token blend; surrogate blend; signing space; constructed dialogue; constructed action; sign language interpreting; Sign language; Teckenspråk; Sign Language; teckenspråk;

  Sammanfattning : This thesis comprises four separate studies of the same material: a ten-minute Swedish Sign Language monologue. Study I describes the form, meaning, and use of the sign INDEX-c, a pointing toward the chest traditionally described as a first person pronoun. LÄS MER

 4. 4. Breaking the Screen Barrier

  Författare :Lars Erik Holmquist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information technology; human-computer interaction; flip zooming; mobility; awareness; token-based interaction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. El Pretérito Perfecto Compuesto del español de Chile, Paraguay y Uruguay : Aspectos semánticos y discursivos

  Författare :Carlos Henderson; Johan Falk; Chadwick Howe; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Spanish Present Perfect; basic meaning; type and token reference; temporal indeterminacy; detemporalized ascertainment; aspectual complicity.; Spanish language; Spanska språket; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The aim of the present work is to describe the semantics and the discursive functions from a general cognitivist point of view of the usage of the Present Perfect in the spoken Spanish of Chile, Paraguay and Uruguay. It is argued that cross-linguistic values often ascribed to perfect, such as continuity, current relevance and recency to the speech time –ST– do not offer a consistent view of the actual usage. LÄS MER