Sökning: "Hälso- och sjukvård i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Hälso- och sjukvård i samhället.

 1. 1. Disease surveillance systems

  Författare :Baki Cakici; Magnus Boman; Stefan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; disease surveillance; syndromic surveillance; outbreak detection; health informatics; computer science; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Epidemiology; Epidemiologi; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Recent advances in information and communication technologies have made the development and operation of complex disease surveillance systems technically feasible, and many systems have been proposed to interpret diverse data sources for health-related signals. Implementing these systems for daily use and efficiently interpreting their output, however, remains a technical challenge. LÄS MER

 2. 2. Accident information and priorities for injury prevention

  Författare :Tore J Larsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården

  Författare :Grazyna Teresa Adamiak; Urban Rosenqvist; Ingvar Karlberg; Grete Botten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; access; emergency care; system integration; waiting times; readmission; care outcomes; healthcare organisation; efficiency; appropriateness; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The settings investigated were departments of internal medicine (IM), orthopaedics and surgery in acute care hospitals in Sweden. The objective was to identify exogenous and endogenous determinants of accessibility of health care. LÄS MER

 5. 5. Confronting Value Strain : Press Coverage of Health Care Reform in Sweden and the United States

  Författare :Susan Holmberg; W. Lance Bennett; Peter May; Steven Hanson; Seattle University of Washington; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Health care reform; Sweden; United States; media coverage; press coverage; value strain; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the journalistic discourse surrounding health care reform debates in Sweden and the US in the early 1990's. It found that in both countries, the challenging value (i.e. LÄS MER