Sökning: "Företagsrekonstruktion"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Företagsrekonstruktion.

 1. 1. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar : en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt

  Författare :Marie Karlsson-Tuula; Annina H. Persson; Johanna Niemi-Kiesiläinen; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Insolvency law; liquidation procedures; reoganisation procedure; reoganization business; compositions; american bankruptcy law; bankruptcy code; bankruptcy rules; pro-debtor; pro-creditor; rescueproceeding; contracts; contracts in insolvency situation; 365 § Bankruptcy code; insolvency; rehabilitation; sale of goods; Rättsvetenskap; Law; Private Law; civilrätt; insolvensrätt; företagsrekonstruktion; juridik och lagstiftning; Sverige; USA; Reorganization business; bankruptcy; Konkurs; rekonstruktion av företag; gäldenärens avtal;

  Sammanfattning : Insolvency law is the rooth of commercial and financial law because it obliges the legislator to chose. There is not enough money to go round so the law must chose who to pay. The law must always decide who is to bear the risk so there is always a winner and a loser. LÄS MER

 2. 2. Fordrans uppkomst inom insolvensrätten

  Författare :Jonatan Schytzer; Mikael Möller; Joel Samuelsson; Claes Martinson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fordrans uppkomst; Insolvensrätt; Förmögenhetsrätt; Konkursfordran; Gäldenärsfordran; Motfordran; Huvudfordran; Massafordran; Ackordsfordran; Kvittning i konkurs; Konkursbo; Företagsrekonstruktion; Konkurs; Skuldsanering; Offentligt ackord; Återvinning i konkurs; Regel; Princip; Villkorsläran; Den väsentliga grunden; Funktionalism; Substantialism; Wittgenstein; Hermeneutik; Dekonstruktion; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The question of when a claim arises is quintessential in Swedish insolvency law. The claim has to have arisen before a certain critical time point to be included in insolvency proceedings, a composition (in a reorganisation) or a debt relief. LÄS MER