Sökning: "Friskvård"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Friskvård.

 1. 1. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Dissertatio diætetica, de diaeta per scalam aetatis humanae observanda, quam, suffragio experient. senat. med. in Reg. acad. Ups. praeside ... Carolo von Linné ... publico examini offert. Daniel Johan. Öhrqvist, Örebrogia Nericus. In acad. Carol. maj. die [ ] anni MDCCLXIV

  Författare :Carl von Linné; Öhrqvist Daniel Johan; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Health; Medicine; preventive; Health; Medicine; Preventive; Friskvård; Preventiv medicin; Hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio diætetica, in qua motus polychrestus, delineatur, quam consent. exper. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi præside ... Carolo von Linné ... Publice ventilandam modeste proponit Christianus Lado, Wiburgensis. In audit. Carol. maj. die. XXIII. Decemb. Anni MDCCLXIII. H.A.M.S

  Författare :Carl von Linné; Christian Lado; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medicine; preventive; Exercise; Therapeutics; Exercise; Medicine; Preventive; Terapimetoder; Friskvård; Preventiv medicin; Motion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio fundamenta valetudinis sistens, quam, consensu experientiss. Fac. Medicæ Upsaliensis, præside ... Carolo Linnæo ... In auditorio Carol. maj. die XVII. Junii, anni MDCCLVI. Ad publicum examen defert Petrus Engström, Dalekarlus. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Peter Engström; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Health; Children; Children; Health; Förebyggande egenvård; Friskvård; Hälsa; Barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio medica, de effectu et cura vitiorum diæteticorum generali, quam, venia exper. fac. med. ad Reg. Acad. Ups. præside ... Carolo von Linné, ... pro gradu doctoris, publico examini submittit Johan. Gabriel Bergman, phil. mag. Satac. Fenno. In aud. Carol. maj. die X. Decembr. anni MDCCLXVI

  Författare :Carl von Linné; Johan Gabriel Bergman; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Dietetics; Medicine; preventive; Drugs; Drugs; Dietetik; Friskvård; Läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER