Sökning: "folkhälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 714 avhandlingar innehållade ordet folkhälsovetenskap.

 1. 1. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Salutogenetic resources in the everyday lives of teachers : promoting workplace learning and well-being

  Författare :Marie Nilsson; Kerstin Blomqvist; Ingemar Andersson; Margareta Troein; Peter Korp; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Workplace heatlh promotion; teachers; salutogenesis; intervention; collegial reflection;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore salutogenic resources in the everyday lives of teachers, and toinvestigate how an intervention of collegial reflection influences their work-related learning and their being.The thesis includes two parts, a needs assessment and an intervention, performed between 2009 and2016. LÄS MER

 3. 3. Early and later life mechanisms in the aetiology of cardiovascular disease

  Författare :Kristiina Rajaleid; Johan Hallqvist; Denny Vågerö; Amanda Sacker; Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : Evidence over the recent decades indicates that susceptibility to cardiovascular disease (CVD) may be established already prenatally and in early childhood, and that the aetiological processes of the disease involve biological and social influences occurring throughout a person’s life span. Numerous studies have shown that small size at birth is associated with increased risk of CVD later in life. LÄS MER

 4. 4. The Highs and Lows of Work-Time Control : Exploring the role of control over working hours for health

  Författare :Sophie Charlotte Albrecht; Constanze Leineweber; Göran Kecklund; Pascale Le Blanc; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; flexible work; flexible work-time arrangements; autonomy; psychosocial working conditions; longitudinal; mental health; physical health; work-life balance; folkhälsovetenskap; Public Health Sciences;

  Sammanfattning : Flexible work-time arrangements are thought to create ways of aligning work and private life and facilitate recovery. While temporal flexibility is found to generally bolster work–life balance, its effects on health outcomes are less well known. LÄS MER

 5. 5. Under the influence : Substance misuse from the perspective of linked lives

  Författare :Lauren Bishop; Ylva Brännström Almquist; Viveca Östberg; Anders Ledberg; Kieron Barclay; Enrique Acosta; Heta Moustgaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Linked lives; Substance use; Alcohol; Narcotics; Hospitalization; Mortality; Childhood adversity; Birth order; Marital status; Mental health; Life course approach; Life course cube; Birth cohort; Longitudinal studies; Register data; Public Health Sciences; folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Health risk behaviors shape, and are shaped by, the people with whom we interact throughout our lives. The use of substances, including alcohol or narcotics, is one such behavior, yet it is often empirically examined in isolation of other people. LÄS MER