Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.