Sökning: "Ulf Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Ulf Olsson.

 1. 1. Ferrochelatase and Magnesiumchelatase: Metal chelation studied with mutants

  Författare :Ulf Olsson; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; chlorophyll; heme; barley; mutants; Magnesium chelatase; ferrochelatase; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Magnesium chelatase and ferrochelatase are two very important enzymes, which are involved in chlorophyll and heme biosynthesis, respectively. They both use protoporphyrin IX as substrate but magnesium chelatase inserts a magnesium ion whereas ferrochelatase inserts a ferrous ion. These two enzymes have been studied in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.; Public health science; Folkhälsovetenskap; History of medicine; Medicinens historia; Education; Pedagogik; Nursing education; Vårdpedagogik; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 3. 3. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 4. 4. Flexibel utbildning - för vem? : Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 5. 5. Heat flow and vibrations in thin-walled structures with temperature-dependent material properties

  Författare :Ulf Olsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER