Sökning: "Sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 207 avhandlingar innehållade ordet Sjukvården.

 1. 1. Kostnadsvariationer inom sjukvården : jämförande studier på landstings- och kliniknivå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Stefan Håkansson; Stockholms universitet.; [1980]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjukvårdsekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Projektformen och det industriella arvet: med exempel från sjukvården

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola

  Författare :Anders Edvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project management; project organizing; renewal projects; temporary organizations; health care; public sector; professions; professional bureaucracy; institutions; institutionalization; organizational fields; translation; materialization; interpretation; work life; operation businesses; development; change.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : It is not an exaggeration to say that the idea of organizing work task in a project similar form hasnowadays become an institutionalized understanding in work life in general. Many organizationscombine the permanent organization with temporary such, in purpose to cope with the ongoingchanging environment. LÄS MER

 4. 4. Förändringsprogram i hälso- och sjukvården Nätverkskonstruktioner som möjliggör och försvårar införandet av lean

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Stefan Hellman; Karlstads universitet.; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi; Förändringsprogram; hälso- och sjukvård; lean; Actor Network Theory; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Kan förändringsprogram från den japanska bilindustrin lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården? Ja, tycks svaret på frågan vara. Allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer väljer nämligen att införa och tillämpa lean i hopp om att öka kvalitet och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns in organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. LÄS MER