Sökning: "Sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade ordet Sjukvården.

 1. 1. Kostnadsvariationer inom sjukvården : jämförande studier på landstings- och kliniknivå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Stefan Håkansson; Stockholms universitet.; [1980]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjukvårdsekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Projektformen och det industriella arvet: med exempel från sjukvården

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola

  Författare :Anders Edvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project management; project organizing; renewal projects; temporary organizations; health care; public sector; professions; professional bureaucracy; institutions; institutionalization; organizational fields; translation; materialization; interpretation; work life; operation businesses; development; change.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : It is not an exaggeration to say that the idea of organizing work task in a project similar form hasnowadays become an institutionalized understanding in work life in general. Many organizationscombine the permanent organization with temporary such, in purpose to cope with the ongoingchanging environment. LÄS MER

 4. 4. Förändringsprogram i hälso- och sjukvården : Nätverkskonstruktioner som möjliggör och försvårar införandet av lean

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Stefan Hellman; Sven Siverbo; Johan Berlin; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändringsprogram; hälso- och sjukvård; lean; Actor Network Theory; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Kan förändringsprogram från den japanska bilindustrin lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården? Ja, tycks svaret på frågan vara. Allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer väljer nämligen att införa och tillämpa lean i hopp om att öka kvalitet och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Förändringsprogram i hälso- och sjukvården Nätverkskonstruktioner som möjliggör och försvårar införandet av lean

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Stefan Hellman; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändringsprogram; hälso- och sjukvård; lean; Actor Network Theory; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Within the public sector great change efforts are currently made to meet future challenges. In the area of health care, change initiatives are implemented to enhance quality and efficiency. To this end, a lean change programme is being widely introduced in Sweden as well as internationally. LÄS MER