Sökning: "Britt-Marie Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Britt-Marie Johansson.

  1. 1. Kundkommunikation vid distanshandel En studie om kommunikationsmediers möjligheter och hinder

    Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Britt-Marie Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : Andelen affärstransaktioner som bedrivs på distans, dvs. handel där köpare och säljare inte träffas öga mot öga, blir allt större. LÄS MER