Sökning: "Göran Goldkuhl"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Göran Goldkuhl.

 1. 1. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system : en praktisk teori

  Författare :Göran Hultgren; Cronholm Stefan; Owen Eriksson; Göran Goldkuhl; Urban Nuldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetäningstjänster; Information technology; Informationsteknologi; Självbetjäningstjänster;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER

 2. 2. Nätverksinriktad Förändringsanalys : perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem

  Författare :Göran Hultgren; Göran Goldkuhl; Karin Axelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationsteknik; Informationsteknik; intern verksamhetsutveckling; analys av samverkande affärsverksamheter; perspektiv- och metoddriven analys; Förändringsanalys enligt SIMMetoden; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Att förstå och att utveckla affärsverksamheter som bedrivs i samverkan mellan ett flertal företag inbegriper problemställningar som inte är lika aktuella vid analyser inom en organisation. Vid inter-organisatorisk verksamhetsutveckling, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Interoperability Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures : studies in ePrescribing

  Författare :Sten-Erik Öhlund; Göran Goldkuhl; Eriksson Owen; Göran Petersson; Margunn Aanestad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interoperability; work practice; information infrastructure; ePrescribing; eHealth;

  Sammanfattning : The ability to interoperate between systems, people, and organizations is considered an important issue within eHealth in order to deliver patient centered care. The achieving and improving of interoperability is a complex undertaking involving the evolution of an information infrastructure, sharing of knowledge and resources, governance of the interoperation between organizations, people and work practices, and handling of economic and legal matters. LÄS MER

 4. 4. Framställning och användning av informationsmodeller

  Författare :Göran Goldkuhl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masskommunikation; Databehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Användare och utvecklare : om anveckling med kalkylprogram

  Författare :Anders Avdic; Göran Goldkuhl; Anders G Nilsson; Owe Johansson; Bo Göranzon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anveckling; kalkylprogram; användare utvecklare; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen behandlas förutsättningar och effekter av kalkylprogramanveckling (KPA). KPA utförs av anvecklare, som fungerar både som användare och utvecklare. Anvecklare har djup verksamhetskunskap och viss verktygskunskap. Systemet, som anvecklaren utvecklar med kalkylprogram, kallas kalkylsystem. LÄS MER