Sökning: "kognitiv stress"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden kognitiv stress.

 1. 1. Subjective memory complaints. Relations to objective memory function, gender, personality, affective status and stress

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Susanna Vestberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personality; memory complaints; memory clinic; mild cognitive impairment; depression; gender; anxiety; stress; neuropsychological tests; cortisol;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I mitt arbete som neuropsykolog vid minnesmottagningen på psykogeriatriska kli¬niken (numera VO kognitiv medicin) vid Universitetssjukhuset i Lund har jag träffat många patienter som beskrivit besvärande minnessvårigheter i sin vardag. Patienterna berättade om svårigheter att lära sig nya rutiner på arbetet, att komma ihåg namn eller var de hade lagt sina saker. LÄS MER

 2. 2. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 3. 3. Assessment and treatment of mental health problems in primary care : The course and results of Internet-based CBT and physical exercise on psychological functioning, stress and sleep

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Catharina Strid; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-07]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health problems; primary care; psychological function; OQ-45; stress; sleep; Interactive Voice Response; depression; Internet-based CBT; physical exercise; hazardous drinking; psykisk ohälsa; primärvården; psykologisk funktion; OQ-45; stress; sömn; Interactive Voice Response; depression; Internet-baserad KBT; fysisk träning; riskkonsumtion av alkohol;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en vanlig bakgrund till att patienter söker hjälp i primärvården men det är inte alltid dessa problem upptäcks. Patienterna erbjuds inte heller alltid adekvat behandling. LÄS MER

 4. 4. Human Adaptation to Danger

  Detta är en avhandling från Swedish National Defence College, Järnvägsgatan 6, SE-652 25 Karlstad

  Författare :Claes Wallenius; Försvarshögskolan.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Peacekeeping; Disaster; Earthquake; Life-Threat; Danger; Stress; Reactions; Performance; Adaptation; Coping;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Så det var, vad ska vi kalla det för, chefskräck. (... LÄS MER

 5. 5. Drivers of Children's Travel Satisfaction

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jessica Westman; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s travel; wellbeing; current mood; travel mode choice; activities during travel; cognitive performance; Barns reseupplevelse; humör; färdmedelsval; aktiviteter under resan; kognitiv prestation; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is twofold: Firstly, it explores the reasons parents state for choosing the car to take their children to school; Secondly, it investigates how the characteristics of the journey relate to children’s wellbeing, mood, and cognitive performance. This thesis consists of three papers (Papers I, II, and III). LÄS MER