Sökning: "distraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet distraktion.

 1. 1. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 2. 2. A Shield against Distraction from Environmental Noise

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Niklas Halin; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental noise; distractibility; task engagement; working memory capacity; office-related tasks; miljöljud; distraktion; engagemang i uppgiften; arbetsminneskapacitet; kontorsrelaterade arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Working in noisy environments can be detrimental to cognitive performance. In order to perform well people have to find a way to attenuate distraction. LÄS MER

 3. 3. How memory of the past, a predictable present and expectations of the future underpin adaptation to the sound environment

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Anatole Nöstl; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Memory; Expectations; Adaptation; Habituation; Predictions; Attentional capture; Auditory distraction; Minne; förväntningar; anpassning; habituation; prediktioner; fångad uppmärksamhet; auditiv distraktion;

  Sammanfattning : By using auditory distraction as a tool, the main focus of the present thesis is to investigate the role of memory systems in human adaptation processes towards changes in the built environment. Report I and Report II focus on the question of whether memory for regularities in the auditory environment is used to form predictions and expectations of future sound events, and if violations of these expectations capture attention. LÄS MER

 4. 4. Fysisk miljö på strokeenheter betydelse för vården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Anna Anåker; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Nils Holmberg; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four eye-tracking studies that investigate how salient online advertising and children's level of executive function contributes to their advert distraction. In Study 1, children aged 9 were instructed to surf freely on the internet while all advert material appearing on-screen was registered. LÄS MER