Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet produktivitet.

 1. 1. Produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö : en fallstudie om lågskalig industri

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jesper Zackrisson; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Learning at Work and Productivity in Swedish Business Firms Based on the Swedish MEADOW Survey 2009/2010

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Annette Nylund; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; productivity; management; learning; competence; development; practices; at work; bundles; factor analysis; regression analysis; produktivitet; ledning; lärande; kompetens; utveckling; i arbete; grupper; praxis; bundles; faktoranalys; regressionsanalys; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management;

  Sammanfattning : The background of the thesis is the ongoing struggle for better understanding of driving forces for economic growth. Some important and rewarding new steps have been taken the last decades in the research of economic growth theory. LÄS MER

 3. 3. Procurement Contracts, Innovation and Productivity in the Construction Sector Five Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lena Borg; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Procurement Contracts; Innovation; Productivity; Construction Sector; Incentives; Entreprenadkontrakt; Innovationer; Produktivitet; Byggsektorn; Incitament; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : With its size, large number of actors, and its impact on everyday life, the construction sector plays an important role in every nation’s economy and in the improvement of the built environment. The recognition of this fact by the sector, in combination with the reputation for being conservative, problematic, having low productivity growth, and low pressure for change leads to a focus on different strategies that can be used to improve of the sector. LÄS MER

 4. 4. Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet : En studie i självstyre och prestationer i det svenska högskolesystemet 1983-2002

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Håkan Gadd; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autonomi; effektivitet; produktivitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från bautasten till bautastor studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

  Detta är en avhandling från Umeå : Litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Susanne Haugen; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :Scandinavian languages - general; bautasten; bauta-; Scandinavian languages; Swedish language; Icelandic lan¬guage; Icelandic philology; word formation; loan words; introduction; collocations.; lexicalization; productivity; Nordiska språk - allmänt; bautasten; bauta-; nordiska språk; svenska språket; isländska; isländsk filologi; ordbildning; lånord; introduktion; etablering; produktivitet; kollokationer; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i Svenska Akademiens Ordlista 2006: bautasten och bauta-. Övergripande syfte är att beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006, med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. LÄS MER