Sökning: "Nordiska språk språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 269 avhandlingar innehållade orden Nordiska språk språk och litteratur.

 1. 1. Språk och rasism : Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Författare :Karin Hagren Idevall; Anna-Malin Karlsson; Lena Lind Palicki; Lann Hornscheidt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 2. 2. Råd och ruelse : Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning

  Författare :Håkan Landqvist; Jan Svennevig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; institutional discourse; telephone conversation; hotline; conversation analysis; face-saving strategies; morality; interactional asymmetry; poison information centre; poisoning; advice giving; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In many different kinds of institutional discourse, the agenda concerns issues that have strong moral implications for the layperson. The present study deals with one such type of discourse, citizens’ calls to the Swedish Poison Information Centre (PIC). LÄS MER

 3. 3. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Författare :Sirpa Koiranen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 4. 4. Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt : Första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer

  Författare :Ylva Carlsson; Gisela Håkansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; intercultural communication; communicative competence; politeness; rhetorical patterns; gender; first-language writing; second-language writing; letter of application; letter of request; letter of apology; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : To form well written texts in a culture where the norms for writing are changing is difficult for both native and non-native writers. Moreover, deviations from the norm among non-native writers can be explained by inadequate command of formal and pragmatic knowledge of the new language or a disinclination in non-native writers to accept socio-cultural rules, different from their own. LÄS MER

 5. 5. Salanus, Tunström och Sporrong : Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland

  Författare :Lennart Ryman; Ritva Valtavuo-Pfeifer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Swedish; onomastics; anthroponymy; bynames; surnames; family names; name use; byname practice; name formation; patterning; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation examines the development of the surname system in the province of Uppland, Sweden, with special reference to Uppsala, as well as providing a description of the origins of the surname system in Sweden as a whole. The period in question is 1630–1730, in certain cases extending to 1760. LÄS MER