Sökning: "Fonetik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Fonetik.

 1. 1. Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

  Författare :Johan Frid; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; Phonetics; stress; dialects; Swedish; word accents; letter-to-sound; text-to-speech; modelling; intonation; prosody; speech technology; Fonetik; fonologi; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prosodi och intonation är viktiga delar i det mänskliga talet. I system för text-till-talomvandling och automatisk taligenkänning måste prosodiska modeller inkluderas för att uppnå acceptabla resultat. Denna avhandling bidrar till modelleringen av svensk prosodi ur lexikalt och akustiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Anastasia Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jämförande lingvistik; typology; Comparative linguistics; rhythm; prosodi; syllabification; Mongolian; Linguistics; Allmän språkvetenskap Lingvistik; Phonetics; phonology; fonologi; Fonetik; språktypologi; Finno-Ugrian and Altaic languages; Finsk-ugriska och altaiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation provides the first comprehensive account of the prosody of Halh (Khalkha) Mongolian as spoken in Ulaanbaatar, the capital of the Republic of Mongolia. The phonological description is based on acoustic analysis of speech data collected from nine Mongolian-speakers. LÄS MER

 3. 3. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Susanne Schötz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; perceptual cues; speaker age; automatic speaker recognition; acoustic analysis; acoustic correlates; data-driven; Phonetics; formant synthesis; Fonetik; fonologi; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Talarålder är en viktig paralingvistisk egenskap i tal, som bör beaktas vid studiet av fonetisk variation. Kunskap om talarålder kan användas för att förbättra talteknologiska tillämpningar såsom automatisk taligenkänning och talsyntes. LÄS MER

 4. 4. Nuclear Intonation in Swedish : Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Gilbert Ambrazaitis; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; parallel encoding; contrastive topic; new information; given information; focus; information structure; pragmatics; nucleus; sentence accent; prosody; word accent; F0; early peak; perception; reaction time;

  Sammanfattning : This thesis investigates Swedish intonation patterns and their interaction with word accent realisation in various pragmatic conditions, using German as a reference language. The point of departure is the wide-spread assumption that Swedish, as a language with a tonal word accent distinction, has a considerably smaller repertoire of nuclear intonation contours than German and other so-called intonation languages. LÄS MER

 5. 5. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Liber

  Författare :Per Lindblad; Lunds universitet.; Lund University.; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER