Sökning: "utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet utmattning.

 1. 1. Våld - utmaning och utmattning vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Mats Lundström; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; experience; learning disabilities; caregivers; personality; self-esteem; emotional reactions; strain; violence; work climate; arbetsklimat; gruppbostäder; känslomässiga reaktioner; personlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRACTThis thesis aims to explore the prevalence of violence towards caregivers working in group home for people with learning disabilities, as well as the influence of work climate and personality on the caregivers’ experiences of strain and exposure to violence. The thesis comprises four studies conducted among caregivers working in group homes for people with learning disabilities in one urban district in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Utmattningsanalys av järnvägsbroar En fallstudie av stålbroarna mellan Stockholm Central och Söder Mälarstrand, baserat på teoretiska analyser och töjningsmätningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andreas Andersson; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fatigue; Palmgren-Miners cumulative damage theory; Rainflow-analysis; railway bridges; finite element methods; Utmattning; Palmgren-Miners delskadehypotes; Rainflow-analys; järnvägsbroar; finita element metoder; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling omfattar en fallstudie av utmattningsrisken för järnvägsbroarna mellan Stockholm Central och Söder Mälarstrand. Ett stort antal utmattningssprickor i broarna över Söderström och Söder Mälarstrand har sedan länge varit kända. LÄS MER

 3. 3. Characterisation of mechanical and thermal properties of tungsten for high power spallation target applications

  Detta är en avhandling från Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Författare :Jemila Habainy; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-01]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Utmattning; Termisk diffusivitet; Volfram; Spallation; Strålningseffekter; ESS; Oxidation; Mekaniska egenskaper; Mechanical Properties; Thermal diffusivity; Tungsten; ESS; Spallation target; Irradiation effects; Fatigue; Oxidation;

  Sammanfattning : Inom ett par år kommer det nya materialforskningscentret ESS, The European Spallation Source, att stå färdigbyggt. Det kommer då vara det mest avancerade forskningsinstitutet i sitt slag och leverera upp till 30 gånger fler neutroner än någon annan neutronkälla i världen. En av de viktigaste komponenterna på ESS är det s.k. LÄS MER

 4. 4. On Evaluation of Working Conditions aboard High-Performance Marine Craft

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pahansen de Alwis; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high-speed marine craft; human factors integration; whole-body vibration; epidemiology; musculoskeletal pain; fatigue; höghastighetsfartyg; human factors; HFI; helkroppsvibrationer; epidemiologi; muskuloskeletal smärta; utmattning; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Sammanfattning : High-Performance Marine Craft (HPMC) is a complex system confronted by the stochastic nature of the waves challenging the safety of life at sea. The personnel aboard these craft are vulnerable to detrimental conditions, in fact, limiting the system’s performance evoking the significance of the Human Factors Integration (HFI) in the design and operation of these craft. LÄS MER

 5. 5. Refining the fatigue assessment procedure of existing steel bridges

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :John Leander; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fatigue; Steel bridges; Assessment; Reliability; Monitoring; Utmattning; stålbroar; bärighetsberäkning; tillförlitlighet; mätningar; Söderström; getingmidjan;

  Sammanfattning : This thesis treats the fatigue assessment process of steel bridges. The purpose is to identify areas with potential of enhancement with an overall aim of attaining a longer service life. The aging bridge stock in Sweden and in many other developed countries is an impending economical burden. LÄS MER