Sökning: "Scandinavian languages and literature"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden Scandinavian languages and literature.

 1. 1. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Marcus Axelsson; Ulla Börestam; Yvonne Lindqvist; Cecilia Alvstad; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 2. 2. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Som-satser med och utan som

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ulla Stroh-Wollin; Elisabet Engdahl; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; relative clauses; embedded wh-questions; clefts; complementizers; complemen-tizer omission; subject–non-subject asymmetries; split CP; Swedish; Scandinavian; English; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with different types of subordinate clauses in Scandinavian and English, e.g. relative clauses and subordinate wh-questions, that all share the characteristic of having a visible or invisible constituent in a pre-complementizer position (spec-CP). LÄS MER

 4. 4. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Detta är en avhandling från Museum Tusculanum, Köbenhavn

  Författare :Sigurd Kvärndrup; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Languages and linguistics Scandinavian languages; Språkvetenskap Nordiska språk; Litteraturvetenskap; Comparative literature;

  Sammanfattning : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. LÄS MER

 5. 5. Scandinavian Subtitles : A Comparative Study of Subtitling Norms in Sweden and Denmark with a Focus on Extralinguistic Cultural References

  Detta är en avhandling från Stockholm : Engelska institutionen

  Författare :Jan Pedersen; Nils-Lennart Johannesson; Henrik Gottlieb; Ritva Leppihalme; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; audiovisual translation; subtitling norms; Extralinguistic Cultural References ECRs ; exposure times; subtitle density; condensation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : Subtitling is the most commonly read medium of all in Scandinavia, and this study contains a survey of audiovisual translation (AVT), which illustrates the predominance of subtitling over other forms of AVT in Scandinavia. Still, the medium has not been very well researched. LÄS MER