Sökning: "cellkontor"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet cellkontor.

 1. 1. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 2. 2. Lighting Control Systems for Energy Saving and User Acceptance: State-of-the-art and future directions

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Engineering

  Författare :Niko Gentile; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Indoor lighting; lighting control system; lighting control; energy saving; energy efficiency; user acceptance; human factor; occupancy strategies; absence sensor; presence sensor; lighting switch; manual switch; daylight harvesting system; daylight-linked system; photoelectric dimming; photosensor.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Belysning står för en femtedel av den globala elanvändningen. I Sverige motsvarar efterfrågan på energi för belysning i kontorsbyggnader 20% av den totala elanvändningen. Utbyte av gamla belysningsanläggningar anses vara bland de mest kostnadseffektiva sätten att minska energianvändningen i byggnader. LÄS MER

 3. 3. Do lighting control and user interface design matter to occupant behaviour? The case of optimal lighting use in non-residential buildings

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Engineering

  Författare :Pimkamol Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; characteristic; design; energy reduction; energy-saving behaviour; lighting control; light switch; lighting use; non-residential building; perception; user interface;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att reducera energianvändningen för belysning i byggnader är viktigt för att uppnå målet att minska koldioxidutsläppen. Ett sätt att nå målet är om vi kan förändra människors beteende vilket kan ge en stor energibesparing. LÄS MER