Sökning: "concentration"

Visar resultat 1 - 5 av 3641 avhandlingar innehållade ordet concentration.

 1. 1. Changing population distribution in Sweden long term trends and contemporary tendencies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Håkansson; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Population Distribution; Concentration; Dispersion; Accessibility; Migration; Natural increase; Population distribution; redistribution; Sweden; geographical levels; concentration; dispersion; accessibility; migration; natural population change; age composition;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the population redistribution in Sweden at different geographical levels from the beginning of the 19th century to the end of the 20th century. The analysis is approached in three different ways. First, the redistribution at different geographical levels is analysed (papers I and II). LÄS MER

 2. 2. Concentration measurements in single particle microscopy

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Magnus Röding; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diffusion; fluorescence microscopy; nanoparticle characterization; number concentration; optical wide-field microscopy; single particle tracking; Smoluchowski process;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the introduction of two novel methods for using single particle microscopy as a tool for absolute number concentration measurements of Brownian particles. The key idea of both methods is that in order to estimate number concentration, the size of the (three-dimensional) particle detection region has to be estimated. LÄS MER

 3. 3. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Catrin Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för den här avhandlingen var att identifiera miljöfaktorer som påverkar barn med ADHD, autism och Downs syndrom och deras förmåga att koncentrera sig i sin lärmiljö i skolan. Målet med den forskning som gjorts här är inte att avskriva några av de extraresurser som barnen ifråga behöver, utan i stället att ge förslag på hur man kan utforma deras lärmiljöer på ett sätt som är så stödjande som möjligt utifrån deras särskilda behov. LÄS MER

 4. 4. Essays on ownership and control: Shareholder wealth effects in takeovers and the measurement of ownership concentration

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Conny Overland; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ownership; control; concentration; takeover; returns; bidder; target; measures; event study; Sweden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jakten på koncentration - Från teori till idrott

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :John Jansson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Concentration; attention; Test of Attentional and Interpersonal Style TAIS ; ironic processing; sport psychology; ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : When athletes and coaches discuss reasons for success or failure the word concentration has an important role. Likewise, in sport research, the term attention tends to have the same central position. This notion gives the impression that everyone seems to know what concentration is and how it affects sport performances. LÄS MER