Sökning: "individuella skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden individuella skillnader.

 1. 1. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 2. 2. The interplay between organizational capabilities and individual skills Studies of technical and engineering consulting firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svjetlana Pantic-Dragisic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technical and engineering consulting firm; professional service firm; technical consultants; mobile engineers; engineering knowledge; knowledge transfer; organizational capabilities; individual skills; liminality; liminality competence; teknikkonsultföretag; professionellt tjänsteföretag; teknikkonsulter; mobila ingenjörer; ingenjörskunskap; kunskapsöverföring; organisatoriska förmågor; individuella färdigheter; liminalitet; liminalitetskompetens;

  Sammanfattning : The number of professional service firms has increased rapidly in the recent decades. This thesis focuses on a type of professional service firm that has, thus far, been under-researched, namely the technical and engineering consulting (TEC) firm. LÄS MER

 3. 3. Ett dynamiskt perspektiv på individuella skillnader av heuristisk kompetens, intelligens, mentala modeller, mål och konfidens i kontroll av mikrovärlden Moro

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Elg; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexed dynamic systems; Ravens matrices; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Theories predicting performance of human control of complex dynamic systems must assess how decision makers capture and utilise knowledge for achieving and maintaining control. Traditional problem solving theories and corresponding measures such as Ravens matrices have been applied to predict performance in complex dynamic systems. LÄS MER

 4. 4. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Tuija Viking; Högskolan Väst.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER

 5. 5. Metacognition and Confidence: Mood, Individual Differences, Developmental and Social Aspects

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Developmental; Eyewitness memory.; Individual Differences.; Calibration.; Realism in confidence judgments.; Metacognition.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker realismen i människors konfidensbedömningar. En konfidens- bedömning sker när en person uttalar hur säker han/hon är på att en proposition han/hon har framfört är korrekt. Med realism menas hur väl personens konfidensbedömning matchar korrektheten i uttalandet. LÄS MER