Sökning: "individuella skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden individuella skillnader.

 1. 1. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 2. 2. Ett dynamiskt perspektiv på individuella skillnader av heuristisk kompetens, intelligens, mentala modeller, mål och konfidens i kontroll av mikrovärlden Moro

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Elg; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexed dynamic systems; Ravens matrices; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Theories predicting performance of human control of complex dynamic systems must assess how decision makers capture and utilise knowledge for achieving and maintaining control. Traditional problem solving theories and corresponding measures such as Ravens matrices have been applied to predict performance in complex dynamic systems. LÄS MER

 3. 3. Metacognition and Confidence: Mood, Individual Differences, Developmental and Social Aspects

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Developmental; Eyewitness memory.; Individual Differences.; Calibration.; Realism in confidence judgments.; Metacognition.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker realismen i människors konfidensbedömningar. En konfidens- bedömning sker när en person uttalar hur säker han/hon är på att en proposition han/hon har framfört är korrekt. Med realism menas hur väl personens konfidensbedömning matchar korrektheten i uttalandet. LÄS MER

 4. 4. Decision Making in Groups: Group membership effects on post-decision processes

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Per Eisele; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group membership.; social interaction style; group decision-making; decision strategy; Decision; post-decision processes; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandlingen handlar om beslutsfattande i grupp och innehåller studier om efterbeslutsprocesser. Gruppmedlemmar i olika experimentellt skapade sociala situationer jämförs med individuella beslutsfattare. LÄS MER

 5. 5. Lost in Translation Speech recognition and memory processes in native and non-native language perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Kilman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Speech perception; perceived disturbance; native; non-native; working memory; language proficiency; episodic long-term memory; Taluppfattning; upplevd störning; modersmål; ett andra språk; arbetsminne; språkfärdigheter; episodiskt långtids-minne;

  Sammanfattning : This thesis employed an integrated approach and investigated intra- and inter-individual differences relevant for normally hearing (NH) and hearing-impaired (HI) adults in native (Swedish) and non-native (English) languages in adverse listening conditions. The integrated approach encompassed the role of cognition as a focal point of interest as well as perceptualauditory and linguistic factors. LÄS MER