Sökning: "trivsel"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet trivsel.

 1. 1. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Författare :Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 2. 2. Trivsel i Söderort : sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 1949-1950

  Författare :Edmund Dahlström; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exploring resident health, wellbeing, and thriving in Swedish sheltered housing

  Författare :Laura Corneliusson; David Edvardsson; Anders Sköldunger; Karin Sjögren; Hugo Lövheim; Karin Josefsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sheltered housing; older people; health status; wellbeing; thriving; cross-sectional; longitudinal; nursing; trygghetsboende; äldre; hälsostatus; välbefinnande; trivsel; tvärsnittstudie; longitudinell studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: As the population of older people is expected to increase in the coming decades, an increase in service demand will likely follow. Aging in place is common in Sweden, but may be associated with loneliness, anxiety, and other negative health effects. LÄS MER

 4. 4. Office type, performance and well-being : A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Författare :Aram Seddigh; Hugo Westerlund; Erik Berntson; Fredrik Jönsson; Eva Vingård; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 5. 5. Att leva utomlands : en studie av utlandssvenskars anpassning, trivsel och levnadsvanor

  Författare :Ingemar Torbiörn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Svenskar i utlandet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER