Sökning: "psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden psykisk ohälsa.

 1. 1. Representationer av psykisk ohälsa : Egna erfarenheter och dialogiskt meningsskapande i fokusgruppsamtal

  Författare :Robert Ohlsson; Sonja Olin Lauritzen; Lars-Christer Hydén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :dialogicality; everyday knowledge; focus groups; illness identity; illness narratives; meaning potentials; medicalization; mental illness; psychiatric diagnosis; self-help groups; social representations; sociocultural resources; joint construction of meaning; Social sciences; Socialvetenskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore socially shared ideas about mental illness in everyday contexts. Drawing on social representation theory, organizations for users of mental health services and self-help groups are regarded as communities where social knowledge is constructed that makes intersubjective understanding of illness experiences possible. LÄS MER

 2. 2. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 4. 4. More or less than human : the influence of shame on psychological distress

  Författare :Lotta Strömsten; Elisabet Sundbom; Mikael Henningsson; Martin Bäckström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Shame; shame-proneness; guilt; self-conscious emotions; psychological distress; coping; attachment styles; Compass of Shame;

  Sammanfattning : Background Shame is a powerful emotion involved in a wide variety of phenomena including psychopathology. The propensity to react with shame to situations of transgression is formed early in life, but the processes by which elevated shame-proneness causes higher levels of psychological distress and functional impairment in some people rather than in others is as yet poorly understood. LÄS MER

 5. 5. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER