Sökning: "personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet personlighet.

 1. 1. Den unge Heidenstam : personlighet och idéutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gebers

  Författare :Hugo Kamras; [1942]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 3. 3. Metod, personlighet och forskning Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Eva Eliasson; Boel Englund; Birgitta Sandström; Per-Olof Erixon; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER

 4. 4. Prejudiced Personalities Revisited On the Nature of (Generalized) Prejudice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Robin Bergh; Nazar Akrami; Bo Ekehammar; Gordon Hodson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prejudice; Personality; Explicit attitudes; Implicit attitudes; Ethnocentrism; Big Five; Agreeableness; Openness to Experience; Fördomar; Personlighet; Attityder; Ingruppsfavoritism; Femfaktormodellen; Vänlighet; Öppenhet för nya erfarenheter; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : In the media, one type of prejudice is often discussed as isolated from other types of prejudice. For example, after Breivik’s massacre, intolerance toward Muslims was intensely debated (for good reasons). However, his manifesto also disclosed extreme attitudes towards women and gays, a fact which passed without much notice. LÄS MER

 5. 5. Våld - utmaning och utmattning vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Mats Lundström; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Granlund; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; experience; learning disabilities; caregivers; personality; self-esteem; emotional reactions; strain; violence; work climate; arbetsklimat; gruppbostäder; känslomässiga reaktioner; personlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRACTThis thesis aims to explore the prevalence of violence towards caregivers working in group home for people with learning disabilities, as well as the influence of work climate and personality on the caregivers’ experiences of strain and exposure to violence. The thesis comprises four studies conducted among caregivers working in group homes for people with learning disabilities in one urban district in Sweden. LÄS MER