Sökning: "personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet personlighet.

 1. 1. Den unge Heidenstam : personlighet och idéutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gebers

  Författare :Hugo Kamras; Stockholms högskola.; [1942]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 3. 3. Metod, personlighet och forskning Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Eliasson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER

 4. 4. Prejudiced Personalities Revisited On the Nature of (Generalized) Prejudice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Robin Bergh; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prejudice; Personality; Explicit attitudes; Implicit attitudes; Ethnocentrism; Big Five; Agreeableness; Openness to Experience; Fördomar; Personlighet; Attityder; Ingruppsfavoritism; Femfaktormodellen; Vänlighet; Öppenhet för nya erfarenheter; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : In the media, one type of prejudice is often discussed as isolated from other types of prejudice. For example, after Breivik’s massacre, intolerance toward Muslims was intensely debated (for good reasons). However, his manifesto also disclosed extreme attitudes towards women and gays, a fact which passed without much notice. LÄS MER

 5. 5. The relationship between social support, personality and depression in the general population : Focusing on older people

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Siv Grav; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depression; home nursing care; older people; personality; Depresjon; eldre; hjemmesykepleie; personlighet; sosial;

  Sammanfattning : Today's wide variety of diseases and health problems areinfluenced in part by an aging population and by environmental andlifestyle changes. Depression is one of the most quickly growingdisorders, causing a huge decrease in quality of life. Depression alsoincreases with age. LÄS MER