Sökning: "självskattat hälsa"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden självskattat hälsa.

 1. 1. Leadership for Quality, Effectiveness and Health

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Johan Larsson; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Ledarskap, kvalitet, effektivitet och hälsa är viktiga faktorer för en organisations framgång. Tre forskningsfrågor är ställda: 1. Hur relaterar ledarskapsvärderingar till ledarskapsbeteenden, arbetssätt för kvalitet samt hälsa i organisationer? 2. Hur relaterar ledarskapsbeteenden till effektivitet och hälsa i organisationer? 3. LÄS MER

 2. 2. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 3. 3. Elderly Immigrants, Socio-economic Status and Health. An epidemiological study of cardiovascular risk factors, impaired mobility and self-reported health status

  Detta är en avhandling från Sonja Pudaric, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö

  Författare :Sonja Pudaric; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stress; cardiovascular risk factors; IADL; impaired mobility impaired working capacity; self-reported health; socio-economic status; country of birth ethnicity; elderly people; discrimination; Socialmedicin; Social medicine; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har vi bevittnat flera kriser i hela världen, men mest i Europa, Afrika och Mellanöstern. Det har oftast rört sig om inbördeskrig, men även om naturkatastrofer, fattigdom, samt politisk och/eller religiös förföljelse. Alla dessa faktorer har resulterat i en ökad migration. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER

 5. 5. Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessor-controlled prosthetic knee – relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Saffran Möller; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; amputation; trans-femoral amputation; adaptive prosthetic knee; prosthetic limb; self-report; mobility; self-efficacy; attention; brain; gait; neuroimaging; functional near-infrared spectroscopy; cognitive load; brain activity;

  Sammanfattning : Background: To undergo a lower limb amputation is a traumatic experience affecting the individual on physical as well as psychological levels and often leading to limitations in a person´s daily life. Following an amputation individual often receive a prosthesis to address impairments in mobility and functioning. LÄS MER