Sökning: "schoolteacher"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet schoolteacher.

 1. 1. Transformation through Integration

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Monica Nilsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; and tool; tool.;

  Sammanfattning : Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 2. 2. Utbildningskontraktets villkor : Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Magnus Persson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational resources; habitus; higher education; historical sociology; longitudinal qualitative research; teacher education; student selection; upper secondary schoolteacher; gymnasielärare; habitus; historisk sociologi; högre utbildning; longitudinell kvalitativ forskning; lärarutbildning; studentselektion; utbildningsresurser; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : For the last decades the social position of the Swedish upper secondary schoolteacher programme has fallen dramatically in the field of higher education. The once social homogeneity among students has transformed into heterogeneity. LÄS MER

 3. 3. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Detta är en avhandling från Institutionen för Östasiatiska Språk

  Författare :René Andersson; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Sammanfattning : Published in 1906, Hakai or The Broken Commandment in English, by Shimazaki Tôson, is generally considered the first novel in the genre of shizenshugi, a Japanese variation of French Naturalisme. Traditionally, the novel has been viewed as an example of kokuhaku shôsetsu, or “confessional novel” in that the protagonist “confesses” his origin as a member of Eta¾an autochtonous and despised minority in Japan, in current days called Burakumin. LÄS MER

 4. 4. Mot lärdomens topp Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tobias Dalberg; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic careers; trajectories; academic field; disciplines; institutionalisation; humanities; social sciences; prosopography; geometric data analysis; sequence analysis; Sweden; 20th century; sociology of education; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This dissertation employs Pierre Bourdieu’s concepts of capital and field alongside Robert K. Merton’s notion of accumulation of advantage to study how different types of assets affect career trajectories in the humanities and social sciences. LÄS MER