Sökning: "Saeid Abbasian"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Saeid Abbasian.

 1. 1. Bosättningsmönster, eget företagande och integration : en studie av iraniernas integration i Göteborg

  Författare :Saeid Abbasian; Lage Wahlström; Ingrid Johansson; Mekonen Tesfahuny; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :Iranier; Bosättningsmönster; Eget företag; Integration; Segregation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integration på egen hand : En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige

  Författare :Saeid Abbasian; Ali Najib; Wuokko Knocke; Sven Nordlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Integration; Ethnicity; Gender; Self-Entrepreneurship; Immigrant women s self-entrepreneurship; Immigrant entrepreneurship; Female entrepreneurship; Working life; Immigration; Labour market; Satisfaction; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to discover and analyse the motives that make immigrant women start their own businesses in Sweden and to investigate whether this is a way to achieve integration in working life. The empirical material consists of two types of interviews. LÄS MER

 3. 3. Företagares agerande för hembygdens utveckling

  Författare :Lisa Bois; Darush Yazdanfar; Saeid Abbasian; Ulrika Sjödin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mundane Societal Entrepreneurship; Entrepreneurial Motivation; Attributes for Local Area Development; vardagligt samhällsentreprenörskap; entreprenörens drivkraft; faktorer för lokal utveckling;

  Sammanfattning : This thesis describes the connection between mundane societalentrepreneurship and local area development in a rural sparsely populatedcontext. It is a qualitative study from a holistic view on the actors. The empiricalwork consists of three deep case studies from one of the most sparsely populatedregions in Europe. LÄS MER