Sökning: "Staf Callewaert"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Staf Callewaert.

 1. 1. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin-Anna Petersen; Ingrid Heyman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation examines the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. LÄS MER

 2. 2. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin Anna Petersen; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Educational and cultural sociology; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Bakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Segregerande integrering : en studie av gymnasieskolans individuella program

  Författare :Elisabeth Hultqvist; Staf Callewaert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper-secondary school; individual programme; classification; framing; slack ; integration; differentiation; Gymnasieskolan; individuella program; Sverige; 1990-talet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the encounter between a group of "less able" pupils and the upper-secondary school individual programme. This encounter results from the educational-policy ambition to give all young people a three-year upper-secondary school education. LÄS MER

 4. 4. Developing teaching and learning in Mozambican higher education : a study of the pedagogical development process at Eduardo Mondlane University

  Författare :Marta Mendonça; Gun-Marie Frånberg; Oleg Popov; Eugénia Cossa; Staf Callewaert; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cultural Historical Activity Theory; curriculum reform; higher education; student-centred learning; teacher professional development;

  Sammanfattning : This thesis analyses the implementation of a student-centred learning approach at the Eduardo Mondlane University (UEM), in the context of the current curricular reform. The main objective of the thesis is to gain understanding of the implementation of a student-centred learning approach and how the innovation is related to the acquisition of teachers’ pedagogical competence at the above mentioned university. LÄS MER

 5. 5. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer : konstruktionen af et objekt

  Författare :Morten Nørholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; evaluering; evalueringsforskning; felt; kapital; habitus; social reproduktion; sociale dominansforhold; Bourdieu; Durkheim; Lundgren; Callewaert; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren. I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer. LÄS MER