Sökning: "kostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade ordet kostnader.

 1. 1. Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer : Advertising costs in Sweden : structure and determinants

  Författare :Rolf Rundfelt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Reklam; Kostnader;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Explosionslaster och infrastrukturkonstruktioner : risker, värderingar och kostnader

  Författare :Elisabeth Ahlenius; KTH; []
  Nyckelord :Infrastructures; Risks;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetets värde och kostnader : en studie av lönearbetets konsekvenser för individen

  Författare :Michael Tåhlin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad kostar kunden? : modeller för intern redovisning

  Författare :Mikael Cäker; Birger Rapp; Nils-Göran Olve; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Företagsekonomi; Kostnader; Intäkter; Intern redovisning; produktkostnader; Information technology; Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Allt fler industriella företag erbjuder kundanpassade produkter. Produkterna utvecklas inom ramen för långvariga relationer med kunder. Detta har betydelse för hur de ekonomiska informationssystemen bör utformas. I uppsatsen föreslås modeller för den interna redovisningen som stödjer fokusering av både kunder och produkter. LÄS MER

 5. 5. LCA and LCCA in the design of geotechnical engineering works

  Författare :Ida Samuelsson; Stefan Larsson; Johan Spross; Rasmus Rempling; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Assessment; Life Cycle Cost Analysis; climate impact; costs; geotechnical engineering; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; klimatpåverkan; kostnader; geoteknik; Soil and Rock Mechanics; Jord- och bergmekanik;

  Sammanfattning : Geotechnical engineering works are part of almost all construction and infrastructure projects. The geotechnical engineering work contributes to the impact on the environment and gives rise to costs throughout its life cycle. LÄS MER