Sökning: "1990-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 181 avhandlingar innehållade ordet 1990-talet.

 1. 1. Från nationsbyggare till global marknadsnomad Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Olson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER

 2. 2. Hur styrs försvarsmakten? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Håkan Edström; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : Is there a common notion amongst the political and military leadership in Sweden on how to defend the country? Several events in the arena of international politics during the 20th century argue for the importance of coherence between political and military thinking. Different focus during peacetime has subsequently caused fatal consequences in times of war. LÄS MER

 3. 3. Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; political communicatin; discourse; analysis; contemporary history; IKT; politisk kommunikation; diskursanalys; samtidshistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Under 1990-talet var “informationssamhället” ett begrepp som flitigt användes av politiker i hela västvärlden. De nordiska länderna var inga undantag. I denna avhandling undersöks och jämförs den svenska och norska politiska debatten om “informationssamhället” under 1990-talet. LÄS MER

 4. 4. The resurgence of mass unemployment : studies on social consequences of joblessness in Sweden in the 1990s

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Susanne Alm; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; social aspects; Sweden; Arbetslöshet; Sverige; 1990-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Career outcomes in the Swedish labor market : three contextual studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Magnus Bygren; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career development; Labour market; Sweden; Karriär; Arbetsmarknad; Sverige; 1990-talet;

  Sammanfattning : Paper I:Being Different in the Workplace: Job Mobility into other Workplaces and Shifts into Unemployment. This study evaluates contradictory theoretical predictions about the consequences of belonging to a minority in a workplace context. LÄS MER