Sökning: "ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet ekonomistyrning.

 1. 1. Ekonomistyrning och förbättringsarbete : En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Uppsala universitet.; Örebro universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Construction of the academic discipline ekonomistyrning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Stig Sörling; KTH.; [2002]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Mangement Accounting; Management Control; Social Construction; Institutional Theory; taken-for-granted images;

  Sammanfattning : The purpose of this text is to contribute to theunderstanding of a specific academic discipline (in Swedishcalled Ekonomistyrning). Another purpose is to contribute to arenewal of this field. Theoretical bases are theories from thesociological field like new institutional theory and theoriesof social constructions. The text consists of two parts. LÄS MER

 3. 3. Strategisk ekonomistyrning i tidningsföretag : aktionsforskning i ekonomisk ledningsinformation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Jan Sigfridsson; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :Ekonomistyrning-- Tidningsföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Costs and Benefits of Delegation Managerial Discretion as a Bridge between Strategic Management and Corporate Governance

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Yuliya Ponomareva; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning; Managerial discretion; board of directors; agency theory; delegation; control; transition economy; Sweden;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the question of effective delegation, exploring it through the concept of managerial discretion (i.e., a latitude of managerial actions, which lie in the zone of shareholders’ acceptance). LÄS MER

 5. 5. The Black-Litterman Model Towards its use in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Charlotta Mankert; KTH.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Black-Litterman model; portfolio theory; portfolio management; practical portfolio management; asset allocation; sampling theory; behavioural finance; behavioral finance; overconfidence; action science; action research; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The Black-Litterman model is analyzed in three steps seeking to investigate, develop and test the B-L model in an applied perspective. The first step mathematically derives the Black-Litterman model from a sampling theory approach generating a new interpretation of the model and an interpretable formula for the parameter weight-on-views. LÄS MER