Sökning: "ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet ekonomistyrning.

 1. 1. Ekonomistyrning och förbättringsarbete : En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Construction of the academic discipline ekonomistyrning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Stig Sörling; [2002]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Mangement Accounting; Management Control; Social Construction; Institutional Theory; taken-for-granted images;

  Sammanfattning : The purpose of this text is to contribute to theunderstanding of a specific academic discipline (in Swedishcalled Ekonomistyrning). Another purpose is to contribute to arenewal of this field. Theoretical bases are theories from thesociological field like new institutional theory and theoriesof social constructions. The text consists of two parts. LÄS MER

 3. 3. Strategisk ekonomistyrning i tidningsföretag : aktionsforskning i ekonomisk ledningsinformation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Jan Sigfridsson; [1993]
  Nyckelord :Ekonomistyrning-- Tidningsföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bilder av småföretagares ekonomistyrning

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Jörgen Andersson; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Utvecklingen av ekonomisk styrning och även den aktuella debatten inom området är till stora delar koncentrerad till stora företag. Under en seminarieserie om risker i samband med nyföretagande anordnad av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) aktualiserades frågan om ekonomisk styrning i små och nystartade företag. LÄS MER

 5. 5. Strategisk utveckling och ekonomistyrning Ett livscykelperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Sundberg; Amjad Hadjikhani; Gunilla Myreteg; Birger Rapp; Christian Berggren; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; formal and informal control; strategy; strategic congruence; strategic development; life-cycle perspective; longitudinal case study; Atlas Copco; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation synthesizes previous research and develops a model for the study of strategic development, strategic congruence and management control. The model is used to analyze a longitudinal case study of the Swedish engineering company Atlas Copco. LÄS MER