Sökning: "recreation pedagogue"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden recreation pedagogue.

 1. 1. Transformation through Integration

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Monica Nilsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; and tool; tool.;

  Sammanfattning : Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 2. 2. Från fritidens pedagog till hjälplärare : Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Finn Calander; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; education; episode; integration; interprofessional collaboration; leisure time centre; recreation instructor; strategic context; structuration theory; work team; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The restructuring of the Swedish comprehensive school has brought child care and schoolcloser together. During the 90's leisure time centres (LTCs) were physically integrated into school buildings. Therefore, today teachers and recreation instructors (RIs) often worktogether in teams. LÄS MER