Sökning: "activities"

Visar resultat 1 - 5 av 5100 avhandlingar innehållade ordet activities.

 1. 1. Digital Innovation : Orchestrating Network Activities

  Författare :Jesper Lund; Carina Ihlström Eriksson; Jonny Holmström; Högskolan i Halmstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; network activities; orchestration; innovation network; Living Lab; digital technology; digital innovation;

  Sammanfattning : Digitization of analogue everyday artifacts, i.e. when physical products are equipped with digital capabilities, has a profound impact on today’s society. Some examples of these digital innovations aimed at consumer markets are the “connected” car, the digitized television set, and in the near future, digitized IKEA furniture. LÄS MER

 2. 2. Organising Industrial Activities - An analytical framework

  Författare :Anna Dubois; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; activity structures; complementarities; activities; activity chains; dependencies; boundaries; networks; similarities;

  Sammanfattning : The way in which industrial activities are organised among firms has been a fundamental theoretical concern for a long time. In practice, firms have found these matters, referred to as make-or-buy issues, difficult to analyse. LÄS MER

 3. 3. Apparater, aktiviteter och aktörer : Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Författare :Helena Karresand; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Patrik Rohdin; Margrethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 4. 4. Tracing Prehistoric Activities : Life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland

  Författare :Petra Molnar; Jan Storå; Christopher Knüsel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Activity-related change; Musculoskeletal Stress Markers; Extramasticatory wear; dental wear; Health index; Pitted Ware culture; Neolithic; Ajvide; Archaeology; Arkeologi; osteoarkeologi; Osteoarchaeology;

  Sammanfattning : In the present thesis, skeletal and dental evidence of physical strain and habitual behaviour has been investigated through musculoskeletal stress markers (MSM) and extramasticatory dental wear. The skeletal and dental traits have been examined in relation to health patterns and material culture in order to gain better knowledge of life ways of hunter-gatherers on Gotland with special focus on Pitted Ware culture sites and the Ajvide site in particular. LÄS MER

 5. 5. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER