Sökning: "inkludering exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden inkludering exkludering.

 1. 1. Raka spår, sidospår, stopp : Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Ethnicizing Employability : Governing the Unemployed in Labour Market Projects in Sweden

  Författare :Viktor Vesterberg; Magnus Dahlstedt; Åsa-Karin Engstrand; Oscar Pripp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Employability; unemployment; social inclusion; social exclusion; ethnicity; governmentality; Anställningsbarhet; arbetslöshet; social inkludering; social exkludering; etnicitet; governmentality;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes labour market projects co-financed by the European Social Fund (ESF) targeting unemployed migrants and ethnicized groups. The analysis is qualitative, discourse-oriented and based on Foucault’s concept of governmentality. LÄS MER

 4. 4. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 5. 5. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  Författare :Alfredo Stein; Boende och Bostadsutveckling; []
  Nyckelord :Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to further understand key conceptual and operational challenges that international aid donors, and public and private institutions, face while designing and implementing alternative forms of social housing finance which aim to be inclusive for the urban poor. Based on an in-depth study of the work of the Foundation for the Promotion of Local Development (PRODEL) in three cities in Nicaragua during a period of 15 years, the thesis tries to answer three research questions: What are the constraints the urban poor face in financing the incremental way they build their individual housing and collective assets? Why does housing microfinance not always enhance inclusion of the urban poor? How does the tension between the goal of achieving financial sustainability and increasing financial inclusion affect the policy of international donors and governments, and the practice of local financial institutions? To answer these questions, the thesis adopts a realist approach as well as a critical case study method as used in disciplines such as political science and history to explain the trends and complexities of the phenomena investigated, and formulates an argument in the form of a proposition: if financial exclusion occurs in PRODEL it might also occur elsewhere. LÄS MER