Sökning: "kamratskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet kamratskap.

 1. 1. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

  Detta är en avhandling från Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER

 3. 3. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Susanne Wollinger; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discipline; hierarchy; ethnography; field-work; interviews; photo-documentation; social interaction; artillery; gender; men; time; Cultural anthropology; friendship; military service; conscription; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with young men who in the mid 1990s made their military service at a cannon company at Wende’s artillery regiment in the scanian town Hässleholm. ”Cannon” refers not only to cannons, but also to haubitses, grenade-throwers and other heavy arms. LÄS MER

 4. 4. Social support for physical activity among adolescents

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Bunke; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescent youth; physical activity exercise; intention; social influence; social support; health well-being; health behaviour;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to enhance our understanding of social support for physical activity among adolescents. Earlier findings show inconsistent results with regard to the importance of social support. The present thesis includes three empirical studies examining adolescents (16-18 years) during their years in high-school. LÄS MER

 5. 5. Poliser som utbildar poliser Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Bergman; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER