Sökning: "kamratskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet kamratskap.

 1. 1. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

  Detta är en avhandling från Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER

 3. 3. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Susanne Wollinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discipline; hierarchy; ethnography; field-work; interviews; photo-documentation; social interaction; artillery; gender; men; time; Cultural anthropology; friendship; military service; conscription; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Från början användes uttrycket "mannen i ledet" bara om meniga soldater, men det är också ett bildligt uttryck med innebörden gemene man, gräsrot, medlem på fältet/gräsrotsnivå/verkstadsgolvet. Den här avhandlingen handlar om unga män som under mitten av 1990-talet gjorde lumpen på ett pjäskompani vid Wendes artilleriregemente i skånska Hässleholm. LÄS MER

 4. 4. Social support for physical activity among adolescents

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Bunke; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescent youth; physical activity exercise; intention; social influence; social support; health well-being; health behaviour;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för socialt stöd för fysisk aktivitet bland ungdomar, då det råder motstridiga uppgifter när det gäller betydelsen av socialt stöd. Tre empiriska studier ingår i avhandlingen och samtliga problematiserar kring betydelsen av det sociala stödet för fysisk aktivitet bland ungdomar under gymnasietiden. LÄS MER

 5. 5. Poliser som utbildar poliser Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Bergman; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER