Sökning: "Anställningsbarhet"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Anställningsbarhet.

 1. 1. Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Maria Löfgren Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbete med personal- och arbetslivsfrågor; personalvetare; kompetens; graduate employment; Higher education; professional competence; Human Resource work; contextual-didactic perspective; professionalisering; miljöpedagogiskt perspektiv; Human Resource development; anställningsbarhet; employability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Relationen mellan högre utbildning och nyutbildade akademikers arbetsliv har diskuterats intensivt sedan början av 1990-talet. Å ena sidan förekommer ständiga klagomål om en påstådd diskrepans mellan den kompetens de nyutbildade besitter och den kompetens som potentiella arbetsgivare kräver. LÄS MER

 2. 2. Ethnicizing Employability Governing the Unemployed in Labour Market Projects in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Viktor Vesterberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Employability; unemployment; social inclusion; social exclusion; ethnicity; governmentality; Anställningsbarhet; arbetslöshet; social inkludering; social exkludering; etnicitet; governmentality;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes labour market projects co-financed by the European Social Fund (ESF) targeting unemployed migrants and ethnicized groups. The analysis is qualitative, discourse-oriented and based on Foucault’s concept of governmentality. LÄS MER

 3. 3. Quality in Learning in Rwandan Higher Education Different stakeholders’ perceptions of students’ learning and employability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Penelope B. Mbabazi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Students’ learning; employability; higher education; Rwanda; Studenters lärande; anställningsbarhet; högre utbildning; Rwanda;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate quality in learning in higher education in Rwanda by focusing on students’ learning and their employability. This focus allows for an understanding of key challenges for Rwandan higher education to emerge, at a time when more and more students are enrolling. LÄS MER

 4. 4. Lärande i arbetslivets övergångar

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Marie Gunnarsson; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 5. 5. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER