Sökning: "språkdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet språkdidaktik.

 1. 1. Samtal om skrivbedömning : Lärares normer, beslut och samstämmighet

  Författare :Per Blomqvist; Kristina Danielsson; Viveca Lindberg; Gustaf Bernard Uno Skar; Lars Sigfried Evensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Writing assessment; social moderation; assessment norm; pedagogical decision; decision-making process; summative assessment; krivbedömning; kvalitetsuppfatttningar; förväntningsnormer; didaktiska beslut; summativ bedömning; beslutsprocesser; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis reports and discusses results from a qualitative study of Swedish teachers' writing assessment in upper secondary school. Based on teacher group discussions, the study investigates teachers' interactions, expressions of norms and decisions when assessing and grading students' writing in the subject of Swedish. LÄS MER

 2. 2. Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 3. 3. Eleverna, datorn och språket : Studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet

  Författare :Kent Fredholm; Rakel Österberg; Lars Fant; Sirkku Männikö-Barbutiu; Inger Enkvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; CALL; Online Translation; Foreign Language Writing; CAF; Pupils’ Attitudes; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Kent Fredholm (2015). Eleverna, datorn och språket: Studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet. (The Pupils, the Computer and the Language: Studies of the Effects of School Computerisation on Pupils’ Attitudes. LÄS MER

 4. 4. Att se den andre: texten eller världen? : Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

  Författare :Tammi Gustafsson Nadel; AnnaCarin Billing; Ingemar Haag; Magnus Jansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; world literature; thematic analysis; critical literacy; literature analysis; Swedish; liter-ature education; upper secondary school; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis aims to investigate students’ written reflections after reading a Kenyan short story, distant from the students’ previous experiences from a geographical, cultural and societal point of view. The study was carried out at Swedish upper secondary school with 83 16- and 17-year-old students in year one and two at a college preparatory program. LÄS MER

 5. 5. Textsamtal som lässtöttande aktivitet : Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning

  Författare :Yvonne Hallesson; Kristina Danielsson; Åsa af Geijerstam; Per Holmberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading; literacy education; scaffolding; text-talk; text discussion; interaction; classroom discourse; text reception; History texts; cohesion; text movability; systemic linguistics; reception study; läsning; stöttning; textsamtal; historietexter; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis investigates how various text-talks, i.e. text-focused classroom discussions, may scaffold students’ reading of specialised texts in upper secondary school. The study consists of qualitative case studies based on classroom observations of two teachers’ History instruction, focusing on parts defined as text-talks. LÄS MER