Sökning: "second language"

Visar resultat 1 - 5 av 890 avhandlingar innehållade orden second language.

 1. 1. Språket och skolämnet svenska som andraspråk : Om elevers språk och skolans språksyn

  Författare :Anna Sahlée; Catharina Nyström Höög; Åke Viberg; Kjell Lars Berge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER

 2. 2. Samiska skolbarns samiska : en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 3. 3. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 4. 4. Why the pond is not outside the frog? Grounding in contextual representations by neural language models

  Författare :Mehdi Ghanimifard; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computational linguistics; Language grounding; Spatial language; Distributional semantics; Computer vision; Language modelling; Vision and language; Neural language model; Grounded language model;

  Sammanfattning : In this thesis, to build a multi-modal system for language generation and understanding, we study grounded neural language models. Literature in psychology informs us that spatial cognition involves different aspects of knowledge that include visual perception and human interaction with the world. LÄS MER

 5. 5. Age and Constraints on Language Learning : First Language Retention and Second Language Acquisition in International Adoptees

  Författare :Gunnar Norrman; Emanuel Bylund Spångberg; Guillaume Thierry; Janet Werker; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bilingualism; critical period; electroencephalography; event-related potentials; first language retention; international adoption; phonology; second language acquisition; Bilingualism; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates the influence of age of acquisition on the long-term second language development of international adoptees. Because age of acquisition typically coincides with the onset of bilingualism, the study of maturational age effects in second language acquisition has been empirically and conceptually entangled with changes in language input and use. LÄS MER