Sökning: "second language"

Visar resultat 1 - 5 av 737 avhandlingar innehållade orden second language.

 1. 1. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Constructions of Language Competence Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Swedish and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Maria Rydell; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nordiska språk; Scandinavian Languages; constructions of language competence; language ideologies; migration; language testing and assessment; Swedish as a second language; embodied interaction; lived experience of language; adult education; sociolinguistics; linguistic anthropology;

  Sammanfattning : The current thesis is concerned with constructions and perceptions of what it means to be ‘a competent language user’ in the context of a language programme in basic Swedish called Swedish for Immigrants (SFI). A particular focus is given to the testing and assessment of oral interaction. LÄS MER

 3. 3. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 4. 4. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 5. 5. Language taught and language used dialogue processes in dyadic lessons of Swedish as a second language compared with non-didactic conversations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lennart Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; Conversation analysis; Classroom communication; Second language teaching; Premisses for communication; Activity types; Dominance; Question-answer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of the research reported in this monograph has been twofold. First, it aims at contributing to an inquiry of the ways in which language and context are intertwined. Second, it aims at giving a characterization of a specific communicative event, second language teaching. LÄS MER